Koostöös Tartu Ülikooli teadlastega valminud kütuseelement tõi Eesti ettevõttele Euroopa suurimal ettevõtluskonkursil innovatsiooniauhinna

4. detsembril toimunud Euroopa suurimal ettevõtlusauhindade konkursil European Business Awards kuulutati innovatsiooni peaauhinna võitjaks Eesti ettevõte Elcogen, kes toodab kütuseelemente.

Elcogen valmistab maailma kõige tõhusamaid kütuseelemente, mis võimaldavad toota elektrienergiat ilma kütuseid põletamata. Elektri tootmine kütuseelementide abil on tõhus ja ohutu ning selle käigus ei vabane saasteaineid. Lisaks on tahketel oksiididel põhinevate elementidega võimalik toota keskkonnasäästlikku vesinikku, mida peetakse energia salvestamise valdkonnas väga perspektiivikaks. Elcogeni tehnoloogia võimaldab maailma eesrindlikematel tööstusettevõtetel pakkuda puhta energia tootmise ja salvestamise lahendusi massturule.

Innovatsiooniauhinna toonud kütuseelemendi väljatöötamist alustati koostöös Tartu Ülikooliga. Keskmise temperatuuriga tahkeoksiididel põhinevate kütuselementide arendamiseks sõlmis Elcogen sidemed Tartu Ülikooli füüsikalise keemia professori Enn Lustiga juba 2001. aastal. Koostöö tulemusel loodi uus sünteesimetoodika, mis patenteeriti 2005. aastal Ameerika Ühendriikides, Venemaa Föderatsioonis ning Euroopa Liidu 15 riigis, sealhulgas Eestis. Selle patendi alusel arendati ka ühikrakkude tootmise metoodikat. Tartu Ülikool ja Elcogen on koos osalenud ka Eesti energia- ja materjalitehnoloogia projektide elluviimisel.

Professor Enn Lusti sõnul Tartu Ülikooli arendus- ja teaduskoostöö Elcogeniga jätkub. „Eesmärk on leida lahendus väävli- ja räniühendeid sisaldavate kütuste – biogaasi, puugaasi, sünteesgaasi ja eelpuhastamata loodusliku gaasi – kasutamiseks kütusena,“ täpsustas ta. Samuti arendatakse poorseid materjale kõrgtemperatuursetele süsinikdioksiidi ja veeauru kooselektrolüüseritele. „Koostöö on seda tõhusam, et Tartu Ülikooli doktorantuuris õpib Elcogeni töötaja Freddy Kukk, kes kaitses magistrikraadi tahkeoksiid-kütuseelementide ja elektrolüüserite ajalise stabiilsuse teemal,‟ lisas Lust.

Euroopa ettevõtlusauhindu on välja antud alates 2012. aastast. Selle peamine eesmärk on toetada ja arendada Euroopas tugevamat, edukamat, innovaatilist ja eetilist äriringkonda, sest ettevõtetel on tähtis koht üleilmsete probleemide lahendamisel.

Elcogen on esimene selle konkursi võitnud Eesti ettevõte. Konkurss algas juulis, kui valiti välja 2753 ettevõtet. Pärast põhjalikku valikut kuulutati septembris teises voorus 363 ettevõtet riiklikeks võitjateks. Nemad said omakorda võimaluse tutvustada oma ettevõtet lõppvoorus kõrgetasemelise žürii ees.

Lisateave: Enn Lust, TÜ füüsikalise keemia professor ja TÜ keemia instituudi direktor, 737 5165, 511 2030, enn.lust@ut.ee