Keemia magistritööde kaitsmine

Keemia magistritööde kaitsmine toimub 31. mail keemia instituudis, Ravila 14A-1020 algusega 9.15.

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused

Edit Viirlaid keemia instituudi õppekvaliteedi edendamisest rääkimas

Õppekvaliteedi edendamise auhinna sai loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia instituut