HR-MAS mõõtepea

Tegu on Brukeri 4 mm DUI 700 MHz gradiendiga HR-MAS mõõtepeaga, mis on optimiseeritud 1H mõõtmiseks koos 13C dekaplimisega, kuid on ka väga hea tundlikkusega otse 13C mõõtmiseks.

Markeering: PH HR MAS DVT 700 S4 TL HCD 4 G, B6201/00003

Tehnilised parameetrid:

Proovi maksimaalne pöörlemiskiirus: 15 kHz
Temperatuurivahemik: -20 °C kuni +80 °C
Signaal-müra:
1H tundlikkus ≥180:1 0,1% etüülbenseen, 200 Hz mürapiirkond, 50 µL
  ≥30:1 2 mM sahharoos/D2O, 50 µL
13C tundlikkus ≥50:1 ASTM standardproov (40% dioksaan benseen-d6-s), 50 µL
Image
HR-MAS mõõtepea.jpg

Täiendavat lugemist: