ESS Eesti

Eesti osalemine ESS instrumentide kavandamisel, projekteerimisel ja ehitamisel ning rakendamisel teaduslikeks uuringuteks

Vastutav täitja: prof. Enn Lust, füüsikaline keemia õppetool, Tartu Ülikool

Partner: Tallinna Tehnikaülikool

Projekti leht: ESS Eesti

Projekti info: ETIS

Euroopa Neutronkiirguse Allikas (European Spallation Source ERIC ehk ESS) on 17 Euroopa riigi (s.h. Eesti) ühisprojekt, mille eesmärgiks on ehitada ja töös hoida uue põlvkonna neutronkiirgusallikat Euroopas. Valmimisel saab ESS-st kõige intensiivsem teadusuuringuteks kavandatud neutronkiirgusallikas maailmas ületades isegi ORNL-i (USA) ja J-Parc-i (Jaapan) neutronallikate intensiivsused. Tänu sellele on disainitavatel ja ehitatavatel 22 uuel ESS instrumentil võimalik uurida täiesti uusi objekte ning teha uurimustöid varasemast suuremas mahus ja kvalitatiivselt tundlikumal tasemel. Lisaks sellele muudab ESS ainulaadseks tema asukoht – Euroopa Neutronkiirguse Allikas asub ehitatava röntgenkiirgusallika Max-IV kompleksi kõrval, mistõttu on kogu planeeritav teaduslinnak ainulaadseks võimaluseks planeerida ja teostada unikaalseid teaduskatseid kasutades üksteist täiendavaid röntgen- ja neutronhajumismeetodeid. Eesti panus ESS ehitamisse on 4.6 MEur (s.o. 0,25% kogumaksumusest 1843 MEUR), millest kuni 3.2 MEUR (70%) võib olla nn kaudne panus (i.k in-kind contribution). Kaudse panusena võtab ESS arvesse kõiki kulusid, mis on seotud ESS teadusaparatuuri arendamisega sh seadmete arendamise, katsesüsteemide komplekteerimise ja testimisega, ning seotud tööhõive-, lähetuskulude jms katmisega. Käesoleva projekti raames teostatavate tegevustega planeerivad projekti partnerid – Tartu Ülikool (juhtiv partner), Tallinna Tehnika Ülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Eesti Teadusagentuur – katta Eesti kogu kaudse panuse mahu. Selleks on projekti partnerid juba sõlminud mitmeid koostöölepinguid ESS-ga (nt prof J. Pieperi pump-proov süsteemi ehitamine, Ph.D D. Vinnikovi modulaatori disainimise projekt) ning hetkel on läbirääkimisel veelgi projekte (Tartu Ülikool – gaasiadsorptsiooni süsteemi disainimine, ülesehitamine ning testimine, Tallina Tehnika Ülikool – kontrollruumi ja elektrooniliste kommunikatsioonisüsteemide disainimine, ülesehitamine ning testimine). Koostöös Helmholtz-Zentrum Berliniga arendatakse elektrokeemlist mõõterakku, mis võimaldab uurida elektrokeemilisi süsteeme neutronhajumismeetoditega in situ tingimustes. Lisaks sellele on äärmiselt vajalik kaneutronhajumismeetodeid rakendavate teadlaste täiendav koolitamine ja kasutajate kogukonna laiendamine säilitamaks infrastruktuuri jätkusuutlik kasutamine kogu ekspluatatsiooniperioodi vältel ning tagada, et arendatav infrastruktuur teeniks võimalikult laia Eesti teadlaskonna huve.