Autor:
Tartu Ülikool

Maarjavälja haljasala ideekonkursi võidutöö on selgunud

Augusti keskpaigani toimunud Maarjavälja haljasala ideekonkursile laekus kolm tööd. Kõik kavandid olid eripalgelised ja nendes oli pargiala kujundatud eri vaatenurkadest. Võistlustööde autorid avalikustati 5. septembril ülikooli kohvikus.

Žürii koosseisus Karin Bachmann (Eesti Maastikuarhitektide Liit, volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8), Kstina Vallimäe (Tartu Ülikool, kantsler), Aveliina Helm (Tartu Ülikool, taastamisökoloogia professor), Anna-Liisa Unt (Tartu Linnavalitsuse ruumiloome osakond, maastikuarhitekt) ja Eleriin Tekko (Eesti Maastikuarhitektide Liit, volitatud maastikuarhitekt, tase 7) otsustas jagada preemiad järgnevalt:

I koht – võistlustöö märgusõnaga „Kasvus“ (8000 eurot),

II koht – võistlustöö märgusõnaga „Arhipelaag“ (6000 eurot),

III koht – võistlustöö märgusõnaga „KolmVälja“ (4000 eurot).

Esimese koha auhinnaraha annab Eesti Kultuurkapital.


Võidutöö „Kasvus“ autorid on Häli-Ann Tooms, Róbert Schuck ja Martin Allik (MARELD Landskapsarkitekter AB). Töö suur pluss on ümbritsevat avarat ala tasakaalustava haljasmassiivi nutikas etapiviisiline rajamine. Orgaaniline lahendus on kontaktala võimalike muudatuste suhtes paindlik ning pakub rohkelt mänguruumi seniste liikumissuundade ja funktsioonide muutmiseks ja uute loomiseks. Igal nurgal uusi elamusi ja ootusärevust pakkuv pargiruum on lahendatud inimsõbralikult ja loodust säästvalt. Keskkond on nüansirikas, kuid mitte ülepakutud. Looduslikud ja tehiselemendid sulanduvad sujuvalt üheks tervikuks.

Kantsler Kstina Vallimäe selgitas valiku tagamaid. „Meie soov on, et ülikooli töötajatel ja üliõpilastel oleks, kus loengusaalist või laborist välja tulles mugavalt ja mõnusalt olla, ning et vajaduse korral saaks rohealal korraldada ka õppe- ja teadustööd. Võidutöö täidab just neid seatud eesmärke,“ ütles Vallimäe. Järgneb projekteerimisetapp koostöös autorite ja projekteerimisettevõttega.

Image
Maarjavälja haljasala ideekonkursi võidutöö „Kasvus“


Teise koha töö „Arhipelaag“ autorid on Anne Vingisar, Johannes Madis Aasmäe, Ilmar Valdur, Terje Ong ja Hannes Aava (TajuRuum OÜ ja OÜ Kolm Pluss Üks). Töös väärib esiletõstmist pargiala ja planeeritud hoonete vahele kavandatud sümpaatne puhverriba, mis koosneb tihedast mitmerindelisest haljasbarjäärist ja reljeefsete vihmapeenarde vööst. Pargi asendiplaan on inspireeritud ümberkaudse piirkonna krundistruktuurist, meenutab lapitekki ja sobitub kui valatult olemasolevasse ümbruskonda.

Image
Maarjavälja haljasala ideekonkursi teise koha saanud töö „Arhipelaag“

Kolmanda koha saanud töö „KolmVälja“ autorid on Maire Suimets, Eda Vane, Anete Tammeveski ja Kersti Lootus (Aed ja Park OÜ ning OÜ Lootusprojekt). Töö paistab silma võtetega, millega eksponeeritakse välisruumi tulevikusuundumusi ja uuenduslikke lahendusi. Väga meeldiv on viis, kuidas pargiala külastajatele teadust tutvustatakse.

Image
Maarjavälja haljasala ideekonkursi kolmanda koha saanud töö „KolmVälja“

Maarjavälja haljasala kuulub Tartu Ülikoolile ning asub Viljandi maantee, Ravila ja Sanatooriumi tänava vahel. Aastakümneid lagedana seisnud piirkonna idaossa on rajatud õppe- ja teadushooned. Põhjanurka on peagi oodata uue COOPi poe kerkimist. Ala keskele kavandatava haljasala rajamisega soovib Tartu Ülikool kiiresti pihta hakata.

 
2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave