Autor:
Kaupo Kalda

Tartu Ülikool tutvustab Euroopa teadusmessil säästvaid energia- ja biotootmislahendusi

13.–16. juulini toimub Hollandis Leidenis Euroopa teadusmess EuroScience Open Forum (ESOF), kus tutvustatakse ka Eestis tehtavat teadustööd. Tartu Ülikool esitleb messil uudseid tehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldavad toota bakterite abil heitgaasidest biokemikaale ja hõlbustada vesiniku abil taastuvenergia kasutamist. 

Tänavune ESOF on keskendunud keskkonnahoiule ja Eesti teadust tutvustav väljapanek koondab Eesti ülikoolide teadustöid, mis on seotud säästva ressursikasutusega.  

14. juulil on Eesti väljapanekul tähelepanu keskmes muu hulgas gaasfermentatsiooni tehnoloogia, mida tutvustab Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi fermentatsioonitehnoloogiate teadur Kurshedaktar Majibullah Shaikh. Tartu Ülikooli gaasfermentatsiooni tehnoloogiate kaasprofessori ja labori juhi Kaspar Valgepea sõnul on see tehnoloogia keskkonnasäästlik alternatiiv traditsioonilisele suure ökoloogilise jalajäljega keemiatööstusele. „Selle võtmeteguriks on erilised atsetogeensed bakterid, kes suudavad oma elutegevuse käigus siduda heitgaasides leiduvat süsinikku biokütustesse ja keemiatööstusele vajalikesse ainetesse. Nii on võimalik bakteritele heitgaase või gaasistatud tahkeid jäätmeid „söötes“ toota näiteks mitmesuguseid kütuseid, kemikaale ja bioplaste,“ selgitas Valgepea. 

Tartu Ülikoolis arendab seda uurimissuunda gaasfermentatsiooni Euroopa teadusruumi (ERA) õppetool. Siinne gaasfermentatsiooni labor on üks väheseid maailmas, mis võimaldab laboritingimustes katsetada tööstusesse otse üle kantavaid protsesse ning luua uusi rakuvabrikuid. Labor moodustab osa Tartu Ülikooli juhitavast Eesti Rohetehnoloogiate Keskusest, mis ühendab jätkusuutlikke biopõhiseid tehnoloogiaid arendavaid teadusrühmi Eesti eri teadusasutustest. 

Vesinik toetab taastuvenergia laiemat kasutuselevõttu 

16. juulil tutvustab Tartu Ülikooli keemia instituudi füüsikalise keemia nooremteadur Rait Kanarbik Eesti messiboksis vesinikutehnoloogia võimalusi taastuvenergia laialdasemaks kasutamiseks. Tartu Ülikool on vesinikutehnoloogiaalase teadus- ja arendustöö eestvedaja Eestis, pakkudes tuge ja koolitusi ka sellest valdkonnast huvitatud ettevõtetele ja omavalitsustele. Tartu Ülikooli taastuvenergeetika demokeskuses toodetakse päikeseenergiast vesinikku ning arendatakse kütuseelemente ja energiasalvestusseadmeid, mis hõlbustavad nn rohelise vesiniku tootmist ja kasutamist nii transpordisektoris kui ka muus igapäevaelus. Keemia instituudi ja ettevõtte AuVe Tech koostöös esitleti aasta eest esimest autonoomset vesinikusõidukit. Tartu Ülikool teeb tihedat koostööd ka Tartu linnaga, mis valiti ainsa Eesti linnana osalema Euroopa Komisjoni missioonis „100 kliimaneutraalset ja tarka linna aastaks 2030“. Tartu Ülikooli taastuvenergiaalasel teadustööl on selle eesmärgi saavutamise toetamisel oluline osa. 

Peale Tartu Ülikooli on Eesti teadust tutvustaval väljapanekul oma uurimisteemadega esindatud Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Maaülikool. Eestit esindava väljapaneku korraldaja on Eesti Teadusagentuuri juures tegutsev Research in Estonia algatus, mille eesmärk on Eesti teaduse rahvusvaheline tutvustamine.

Eesti teadust tutvustava väljapaneku täpsema sisuga saab tutvuda Research in Estonia kodulehel.

Mikrofon stuudios

Keemia instituudis loodi taskuhääling „Tuleviku energeetika – energia tulevik“ (TEET)

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“