Teadusfilosoofia õppetool

r 323
EST
+372 737 5315
Endla Lõhkivi
Endla Lõhkivi
teadusfilosoofia kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-323

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • empiiriliselt informeeritud teadusfilosoofia
 • väärtused teaduses
 • teadustöö kultuuriaspektid
 • teaduslik objektiivsus
 • distsiplinaarsus ja interdistsiplinaarsus teaduses 
Jaana Eigi-Watkin
Jaana Eigi-Watkin
teadusfilosoofia teadur
PhD (filosoofia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • sotsiaalsed faktorid teaduses
 • episteemiline/induktiivne risk
 • teadus demokraatlikus ühiskonnas
 • mitteteadlaste osalemine teaduses
 • empiiriliselt informeeritud teadusfilosoofia
 • objektiivsus 
Ave Mets
Ave Mets
teadusfilosoofia teadur 0,4 k
PhD (filosoofia)
Jakobi 2–323

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • teaduse ja tehnika filosoofia ja ajalugu
 • tunnetusteooria
 • õigusfilosoofia
Riin Kõiv
filosoofia teadur 0,2 k
PhD (filosoofia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • nature-nurture debatt
 • kaasasündivuse mõiste
 • geneetiline põhjuslikkus, geneetiline essentsialism
 • biologistlikud kultuuri-seletused
 • vaimufilosoofia (sisu- ja representatsiooniteooriad)
 • sotsiaalkonstruktivism
 • Ludwig Feuerbachi filosoofia