Statistika ja analüüs

EST
Karin Org
teadus- ja arendustegevuse vanemanalüütik
teadus- ja arendustegevuse statistika ja analüüs, sh baasfinantseerimise alusandmed ning T&A evalveerimine
+372 737 6525
Raekoja plats 9-305a
Kalmer Lauk
teadus- ja arendustegevuse analüütik
teadus- ja arendustegevuse statistika ja analüüs, ETISe publikatsioonide kinnitamine ja teaduskollektsioonide rahastuse koordineerimine, rahastusvõimaluste andmebaas Research Professional
+372 737 6532
Raekoja plats 9-305a