Autor:
Tartu Ülikooli muuseumi kogu

Ringkäigud vanas keemiahoones

18. mail 2024 ootame kõiki ringkäikudele, kus teadusfilosoofia kaasprofessor Endla Lõhkivi tutvustab Jakobi 2 õppehoonet. Ringkäik liigub läbi kõigi korruste - vaadatakse eesti ja üldkeeleteaduse instituudi, filosoofia ja semiootika instituudi, ajaloo ja arheoloogia instituudi ning dekanaadi ruume, kus enne hoone renoveerimist asusid keemikute ja farmatseutide auditooriumid, tööruumid ja laborid.

Kellaaeg: 13.30-14.10 ja 14.30-15.10.
Toimumiskoht: Kogunemine Jakobi 2 fuajees liftide juures
Osalejate arv: piiramata
Kontaktisik: Enda Lõhkivi, endla.lohkivi@ut.ee

 

Endla Lõhkivi lõpetas Tartu ülikooli keemia erialal 1985. aastal, litsentsiaadikraadi teadusfilosoofia alal kaitses Göteborgi ülikoolis 1999. aastal ning doktorikraadi Tartu ülikoolis 2002. aastal. Juba 1998. aastal alustas Endla Tartu ülikoolis tööd teadusfilosoofia lektorina ning tema tööelu ongi kulgenud eelkõige ülikoolis teadusfilosoofiat edendades.