Maido Merisalu kaitseb doktoritööd „Nanostructured Coatings for Car and Aerospace Industries“

8. detsembril kell 16.15 kaitseb Maido Merisalu doktoritööd „Nanostructured coatings for car and aerospace industries („Nanostruktuursed pinnakatted auto-, lennu- ja kosmosetööstusele“).

Juhendaja:
emeriitprofessor Väino Sammelselg, Tartu Ülikool

Oponendid:
dr. Marianna Kemell, Helsingi Ülikool (Soome)
dr. Arvo Mere, Tallinna Tehnikaülikool

Kokkuvõte
Alumiiniumsulamid on kerged ning suurepäraste mehaaniliste omadustega, mille tõttu kasutatakse neid laialdaselt komponentide valmistamiseks lennu- ja autotööstuses. Paraku on parimad alumiiniumsulamid tundlikud korrosiooni suhtes, mida saab takistada erinevate kaitsekatete abil. Põhiliseks väljakutseks on seejuures kaitse tagamine täppisdetailidele, mille mõõtmed ei tohi palju muutuda ja mis võivad olla keeruka kolmemõõtmelise kujuga ning sisaldada ka keermetega auke. Selle probleemiga tegeleti antud uurimustöös, kus uuriti nanokatete rakendamist alumiiniumsulamite korrosioonikindluse tõstmiseks. Erinevate keraamiliste kaitsekatete valmistamiseks kasutati uurimustöös aatomkihtsadestuse meetodit, millega kaeti erineva eeltöötlusega alumiiniumdetailide. Süstemaatiliste uuringute vältel töötati välja uudne meetod et valmistada nanostruktuurseid kaitsekatteid, mis tagasid alumiiniumdetailidele suurepärase kaitse korrosiooni eest. Samuti testiti kaitsekatet energeetilise atomaarse hapnikuga, millega simuleeriti 1 aasta pikkust kokkupuudet kosmose tingimustega madalal orbiidil. Uudne nanostruktuurne kate on praeguseks kantud üle 50-le alumiiniumdetailile satelliidil WISA Woodsat, kus tema eesmärk on tagada funktsionaalsus kriitilistele liikuvatele detailidele. Samuti uuritakse peagi uudse katte käitumist kosmoses materjalide testimise mooduli abil, mis on integreeritud satelliidile ESTCube-2.

#teadus #ühiskonnale

Tanel Sõrmus kaitseb doktoritööd „Development of stimuli-responsive and covalent bisubstrate inhibitors of protein kinases“

14. detsembril kell 14.15 kaitseb Tanel Sõrmus keemia erialal doktoritööd „Development of stimuli-responsive and covalent bisubstrate inhibitors of protein kinases“
#teadus #ühiskonnale

Alo Rüütel kaitseb doktoritööd „Design principles of synthetic molecular receptors for anion-selective electrodes“

18. novembril kell 12.15 kaitseb Alo Rüütel keemia erialal doktoritööd „Design principles of synthetic molecular receptors for anion-selective electrodes“