Keemia ajalugu Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikool taasavati pidulikult 21. aprillil 1802. a (vkj). Mõned päevad hiljem, 26. aprillil 1802 tegi ülikooli rüütelkondliku kuratooriumi eestseisus otsuse luua keemiakabinet ja laboratoorium. 1850. aastal sai Tartu Ülikool esimesena Vene tollaste Vene alade ülikoolidest õiguse koolitada kõrgharidusega keemikuid ja anda oma lõpetajatele vastavaid diplomeid. Tartust on sirgunud maailmakuulsad keemikud: Nobeli preemia laureaat Wilhelm Ostwald ja Gustav Tammann. Rohkem kui 200-aastase ajaloo jooksul on keemial Tartus olnud häid, aga ka veidi vähem häid aegu. Vahetunud on majad ja õpetamise keeled ning 1937. aastal katkes mitmeks aastaks keemikute õpetamine üldse. Kõigest sellest saab täpsemalt lugeda järgnevatest ülevaadetest.
 

Image
tullio_ilomets_0.jpg

Tullio Ilomets 23.10.2009 

Keemia Tartu Ülikoolis aastatel 1802-1919

Tartu Ülikool taasavati pidulikult 21. aprillil 1802. a (vkj). Mõned päevad hiljem, 26. aprillil 1802 tegi ülikooli rüütelkondliku kuratooriumi eestseisus otsuse luua keemiakabinet ja laboratoorium. Keemiakabinet ja laboratoorium kuulusid filosoofiateaduskonna alla ja olid loodusteaduste klassi koosseisus. Laboratooriumile sobivate ruumide otsimine tehti ülesandeks juba 14. detsembril 1800 korraliseks keemia-farmaatsiaprofessoriks määratud Philipp Heinrich Gottlob Arztile.

Vello Past, Keemia Tartu Ülikoolis aastatel 1919-1947 ja pärast II maailmasõda

1918.a. septembris avasid Eesti okupeerinud Saksa võimud Tartus nn Landesuniversiteedi, kuid juba sama aasta novembris pidid lahkuvad okupandid Ülikooli üle andma komisjonile, keda juhtis Eesti Ajutise Valitsuse haridusminister Peeter Põld. P. Põld nimetati Ülikooli kuraatoriks ja temal lasus ettevalmistustööde juhtimine Ülikooli taasavamiseks. On oluline rõhutada, et ettevalmistus Eesti Ülikooli avamiseks toimus olukorras, kus Eesti pinnal jätkus sõda võõrvõimu vastu ning rahulepingut Venemaaga polnud veel sõlmitud.

Keemia Tartu Ülikoolis aastatel 1919-1947 
Keemiaosakonna arengust pärast II maailmasõda


Chemicum 2009

Chemicum avati 23. oktoobril 2009. aastal. Vaata videot.