Alo Rüütel kaitseb doktoritööd „Design principles of synthetic molecular receptors for anion-selective electrodes“

18. novembril kell 12.15 kaitseb Alo Rüütel keemia erialal doktoritööd „Design principles of synthetic molecular receptors for anion-selective electrodes“ („Sünteetiliste molekulaarretseptorite disainiprintsiibid anioon-selektiivsetele elektroodidele“).

Juhendaja:
professor Ivo Leito, Tartu Ülikool

Oponent:
professor Claudia Caltagirone, Cagliari Ülikool (Itaalia)

Kokkuvõte
Ioonide määramiseks kasutatavaid portatiivseid sensorsüsteeme on kommertsiaalselt kättesaadavad vaid üksikud, näiteks Na+/K+ elektroodid, pH meetrid ja NO3- elektroodid. Anioonselektiivseid elektroode ootavad mitmed valdkonnad nagu meditsiin, toiduainetööstus, põllumajandus jt. Nendes valdkondades on üheks huvipakkuvaks aineklassiks karboksüülhapete anioonid ehk karboksülaadid. Nende selektiivseks määramiseks toimub arendustegevus elektrokeemiliste sensorite valmistamises, kus üheks strateegiaks on molekulaarretseptorite kasutamine ioonselektiivsetes elektroodides. Supramolekulaarkeemias, mis tegeleb just selliste retseptorite arendamisega, on mägede jagu erinevaid retseptormolekulide valimeid. Kahjuks jõuavad sellised ained arendustegevuses harva kaugemale kui aineomaduste määramine. Reaalseid sensorsüsteemide prototüüpe luuakse harva. Käesoleva dissertatsiooni eesmärgiks on nimetatud kahe uurimisvaldkonna ühendamine ja uute anioonselektiivsete elektroodide arendamisel kohatavate väljakutsete uurimine. Sellega kaasnevad mitmed fundamentaalteaduslikud probleemid, mille lahendamiseks uuritakse töös mõjutegureid nagu seondumisvõime, lipofiilsus, kahefaasilised seondumiskeskkonnad jt.

MS Teamsi link