Eesti keele osakond

Jakobi 2, IV korrus
51005 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5224
Liina Lindström
Liina Lindström
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
PhD (eesti keel)
+372 513 8446 (8446)
Jakobi 2-443
Karl Pajusalu
Karl Pajusalu
akadeemik, eesti keele ajaloo ja murrete professor
PhD (soome-ugri keeled)
+372 526 7733 (6124)
Jakobi 2-425
Pire Teras
Pire Teras
eesti foneetika kaasprofessor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe programmijuht, eesti ja soome-ugri keeleteaduse bak. õppe programmijuht
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-411
Sulev Iva
Sulev Iva
lõunaeesti keele ja kultuuri lektor 0,5 k
PhD (läänemeresoome keeled)
+372 737 5422
Jakobi 2-413
Katrin Kern
Katrin Kern
eesti keele toimetamise ja stilistika õpetaja 0,5 k
Jakobi 2-439
Triin Todesk
Triin Todesk
lõunaeesti keelte teadur
PhD (uurali keeled)
Jakobi 2-430
Kristiina Vaik
Kristiina Vaik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
MA (arvutilingvistika)
Jakobi 2-404
Kelli Pekkenen
keeleteaduse nooremteadur
mag (euroopa ja ameerika nüüdiskeeled ja -kirjandus)
Jakobi 2-431
Patrick Juho-Ville O'Rourke
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (üldkeeleteadus)
Axel Carsten Jagau
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (soome-ugri filoloogia)
Jakobi 2-445
Elisabeth Kaukonen
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,65 k
MA (eesti keel)
Rodolfo Basile
Rodolfo Basile
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
PhD (läänemeresoome keeled)
Jakobi 2-431
Carl Eric Simmul
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,9 k
MA (eesti keel)
Jakobi 2-431
Andra Rumm
Andra Rumm
eesti keele lektor (tööleping peatatud) 0,5 k
PhD (üldkeeleteadus)
Helen Plado
Helen Plado
eesti keele lektor (tööleping peatatud)
PhD (eesti keel)
Pärtel Lippus
Pärtel Lippus
eesti foneetika kaasprofessor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-408
Tuuli Tuisk
Tuuli Tuisk
läänemeresoome keelte foneetika teadur
PhD (läänemeresoome keeled)
Jakobi 2-409
Katrin Leppik
Katrin Leppik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,6 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2–409
Tiit Hennoste
Tiit Hennoste
suulise kõne ja vestlusanalüüsi teadur
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-407
Piret Upser
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (eesti keel)
Jakobi 2-406
Riina Reinsalu
Riina Reinsalu
eesti keele tekstiõpetuse lektor (tööleping peatatud)
PhD (eesti keel)
Eva Saar
koordinaator (tööleping peatatud) 0,3 k
PhD (läänemeresoome keeled)
+372 737 5422