Author:
Kaspar Koolmeister

Teadusteenused

Katsekoda

Katsekoda on üksus Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia instituudi koosseisus, mille eesmärk on ülikooli teaduspotentsiaalil ja kompetentsusel baseeruv metroloogia- ja mõõtetehnikaalane teadus- ja arendustegevus ning sellega seotud teenuste osutamine ülikooli sees ja ülikoolist väljapoole.

TÜ Katsekoja kvaliteedijuhtimissüsteem vastab standardile ISO 17025:2005. Katsekoda tunnustati esmakordselt akrediteeritud katselaborina aastal 2003 ja kalibreerimislaborina aastal 2008.

Katsekoja teenuste ja koolituste kohta vaata lähemalt: http://www.katsekoda.ut.ee/

TMR analüüsi labor

Tartu TMR analüüsi labor paikneb Tartu Ülikooli Chemicumis (Tartu, Ravila 14a, ruum nr 1093). Pakume tuumamagnetresonatsspektroskoopiat (TMR-spektroskoopiat) puudutavaid teenuseid:

  1. TMR spektromeetrite iseseisev kasutamine;
  2. TMR analüüside tellimine oma proovidest (spektrite mõõtmine ning vajadusel ka interpreteerimine ja/või tulemuste vormistamine);
  3. TMR-spektroskoopiat puudutavad konsultatsioonid;
  4. teaduskoostöö, kus võib vaja minna TMR analüüse;
  5. TMR-spektroskoopia alane väljaõpe.

Meiega võivad kontakteeruda kõik, kes arvavad, et nende tegemistes võiks TMR analüüse või TMR alast teavet vaja minna, s.h. teadusasutused, koolid, riigiasutused, ettevõtted, eraisikud. Kontakttmrlabor@gmail.comlauri.toom@ut.ee

Vesiniku- ja taastuvenergeetika õppe- ja teaduskeskus - VTEK

VTEK tegeleb vesiniku ja teiste energiakandjate tootmise, salvestuse, transpordi integreerimisega kõrgefektiivse taastuvenergeetika lahendustesse. VTEK tegemiste kohta leiad täpsemat infot siit: https://sisu.ut.ee/vesiniku-ja-taastuvenergeetika-keskus/

Keemia instituut korraldab ka rahvusvahelist vesinikupäeva, mille eesmärk on tuua kokku teadlased, ettevõtjad ja poliitikud. 2022. aasta oktoobris toimunud kuues vesinikupäev „Roheline vesinik ja taastuv energeetika" esitles vesinikutehnoloogiat ning populariseerib teadust ja ettevõtlust. Ettekandeid saab järelvaadata siin. 2021. aastal toimus viies vesinikupäev „Kas vesinik on puuduv lüli teel süsinikuvaba majanduse poole?“.

#entrepreneurship #sustainability #cooperation #research #for society
Laboritöö

The University of Tartu validates Stargate Hydrogen’s approach to developing iridium-free alkaline electrolysers

#research
kuvatõmmis projekti Väike Nirvana videost

Research news: ethnic roots of Estonian peoples, problematic use of social networking sites, reducing the fear of pain, and a novel solution for wound treatment

#research #for society

Doctoral defence: Oleg Artemchuk “Autotrophic nitrogen removal processes for nutrient removal from sidestream and mainstream wastewater”

Doctoral defence: Oleg Artemchuk “Autotrophic nitrogen removal processes for nutrient removal from sidestream and mainstream wastewater”