Department of Estonian History

Jakobi 2 - 220, 231
EST
+372 737 5650
Tõnu-Andrus Tannberg
Tõnu-Andrus Tannberg
Head of Department, Academician, Professor of Estonian History
PhD (History)
+372 737 6510
Jakobi 2-220
Enn Küng
Enn Küng
Associate Professor of Estonian History (Early Modern and Modern History)
PhD (History)
+372 737 6509
Jakobi 2-231
Ago Pajur
Ago Pajur
Associate Professor of Estonian History (Contemporary History)
PhD (History)
+372 737 6509
Jakobi 2-231
Anu Raudsepp
Anu Raudsepp
Associate Professor of History Didactics
PhD (History)
+372 737 6509
Jakobi 2-231
Andres Andresen
Andres Andresen
Associate Professor of Estonian Modern History 0.75 p
PhD (History)
+372 737 6509
Jakobi 2-231
Ilmar Tammisto
Ilmar Tammisto
Lecturer in Didactics of History 0.2 p
PhD (History)

Ilmar Tammisto peamiseks uurimisvaldkonnaks on varauusaegse Läänemere regiooni poliitiline ajalugu. Ta on uurinud rootsiaegse Liivimaa haldussüsteemi sisemist toimimist ja arenguid, milles põhirõhk on olnud
kohaliku aadliga seotud administratiivsetel ja sõjaväelistel institutsioonidel. Tema doktoriväitekiri keskendus Liivimaa valitsemisele aastatel 1634 kuni 1680, pöörates erilist tähelepanu Rootsi riigivõimu ja baltisaksa aadli kokkupuutepunktidele ja koostööle.

Janet Laidla
Janet Laidla
Lecturer in Estonian History, Programme Director
PhD (History)
Jakobi 2-233
Lauri Kann
Lauri Kann
Lecturer in Didactics of History 0.2 p
PhD (History)
Mann Loper
Junior Research Fellow in History
MA (Teacher of History and Civics)