Skip to main content

Kas vesinik päästab maailma kliimakatastroofist?

Kliima päästmiseks on meil tingimata vaja loobuda fossiilkütuste, sealhulgas põlevkivi kasutamisest ja nii on akadeemik Enn Lusti veendumuse järgi lähikümnenditel möödapääsmatu minna üle tuule- ja päikeseparkides toodetud elektrile. Uued, ilmast ja aastaajast sõltuvad võimsused vajavad aga n-ö mõõnade katmiseks reservi, milleks parim viis on vesinikuringe. Kirjutab Ants Vill.

„Meie ülikoolis arendatav kõrgtemperatuurne elektrolüüser viib vesinikutootmise uuele ja majanduslikult kasulikumale tasemele. Lisaks energeetikale saab laialdaselt kättesaadavat vesinikku hakata ka senisest tunduvalt rohkem kasutama keemiatööstuses ja metallurgias,” rõhutas Tartu Ülikooli füüsikalise keemia professor ja vesiniku tootmiseks mõeldud uudse, kõrgtemperatuurilise elektrolüüseri arendamise juht akadeemik Enn Lust.

Loe edasi director.ee

#ettevõtlus #koostöö #rahvusvaheline #ühiskonnale #uudis
Riisimaja aparaat

Tartlaste tehnoloogia viib Keeniasse ülisoodsad ökomajad

Jaga
20.12.2021